امروز : دوشنبه 28 اسفند 1396        آخرين بروزرساني:1395/04/28

   مرکز طرف قرارداد

                                 نشانی

 شماره تماس

بیمارستان امام خمینی

ارومیه- خیابان ارشاد

33457276

نرم افزار ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفاتر اسناد رسمی استان
شهرستان ارومیه
 
 
 
 
 
سایر
بخشنامه ها
قوانين
آيين نامه ها
دستورالعمل ها
مصوبات